.: Kontaktní informace

Obec Stropešín I mapa obce
Stropešín 3 ,
675 55 Hrotovice

E-mail: obec.stropesin@seznam.cz

Tel: 725 101 445

  Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17.00 - 18.00

Datová schránka: zuebyea

  Kontaktní formulář

.: Historie

 

     Ačkoliv nikdy nebyl vznik obce spolehlivě zjištěm, první písemná zmínka o osadě Strupišin pochází již z roku 1125. Osada byla situována na pravém břehu Dalešické vodní nádrže (dříve toku řeky Jihlavy) a osídlena již od starší doby kamenné (paleolitu). Osídlení mladší doby kamenné (neolitu) je dokonce doloženo nálezy kamenných broušených nástrojů.

     Domy místních byly stavěné z kamene s předzahrádkami,po jedné straně na svahu,průčelím obrácené do nepravidelné návsi,kterou protékal místní potůček. K obci patřila samota Stropešínský mlýn s pilou na řece Jihlavce. Další zástavba byla postavena většinou podél příjezdových komunikací. Obec měla ve své době výrazně zemědělský charakter.

   Urbanistickou strukturu obce dotváří do dnešních dní místní kaple pravděpodobně z druhé poloviny 19. stol., umístěná v ose příjezdové komunikace. Ta tvoří rovněž i výraznou dominantu celé obce.

   V roce 2015 obec Stropešín získala svůj vlastní znak, jehož autorem je Jan Tejkal. Podobou je stříbrný kůň se hvězdou na modrém poli

 

Historický přehled počtu obyvatel:

Rok 1869 1880 1890 1900  1910  1921  1930  1950  1961 1970  1980  1991  1998  2003
Počet Obyvatel 211 200 240 244  244  238  261  199  225  193  162  143  125  122
Rok Počet Obyvatel
 1869 211
 1880  200 
 1890  240 
 1900  244 
 1910  244 
 1921  238 
 1930  261 
 1950  199 
 1961  225 
 1970  193 
 1980  162 
 1991  143 
 1998 125 
 2003 122 

 


Obec Stropešín I mapa obce

   Stropešín 3 , 675 55 Hrotovice

mail: obec.stropesin@seznam.cz

tel: 725 101 445

uřední hodiny: čt 17:00-18:00

datová schránka: zuebyea      Obec Stropešín na mapě: