.: Kontaktní informace

Obec Stropešín I mapa obce
Stropešín 3 ,
675 55 Hrotovice

E-mail: obec.stropesin@seznam.cz

Tel: 725 101 445

  Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17.00 - 18.00

Datová schránka: zuebyea

  Kontaktní formulář

.: Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

  1. Název

Obec Stropešín

  2. Důvod a způsob založení

Obec Stropešín (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

  3. Organizační struktura

viz sekce Zastupitelstvo

  4. Kontaktní spojení

Obec Stropešín
Stropešín 3
675 55 Hrotovice
tel.: 725 101 445, 606 200 551
e-mail: obec.stropesin@seznam.cz

Úřední hodiny:  Čt : 17:00 - 18:00

  5. Bankovní účet

Komerční banka Třebíč, č.ú. 20629711/0100

  6. IČ

44065507

  7. DIČ

Není

  8. Datová  schránka

zuebyea

   9.1 Dokumenty

viz sekce Dokumenty

   9.2 Rozpočet

viz sekce Rozpočty

   10. Žádosti o informace

Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz sekce Kontakty)

   11. Příjem žádostí a podání

viz sekce Kontakty

   12. Opravné prostředky

V úředních hodinách na OÚ Stropešín
Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů

   13. Formuláře

K dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR

   14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

   15. Předpisy

K dispozici na Portálu veřejné správy ČR

   16. Úhrady za poskytování informací

Po dohodě s obecním úřadem

   17. Licenční smlouvy

Po dohodě s obecním úřadem

   18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz sekce Výroční zprávy

 

 

 

 


Obec Stropešín I mapa obce

   Stropešín 3 , 675 55 Hrotovice

mail: obec.stropesin@seznam.cz

tel: 725 101 445

uřední hodiny: čt 17:00-18:00

datová schránka: zuebyea      Obec Stropešín na mapě: