Úřední deska

1.   Název
Obec Stropešín
2.   Důvod a způsob založení:
Obec Stropešín (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3.   Organizační struktura
4.   Kontaktní spojení
Zdeněk Bouzek-starosta tel.723850454
Ing. Martin Müller-místostarosta tel.732338800
4.1   Kontaktní poštovní adresa
OÚ Stropešín
Stropešín 3
675 55 Hrotovice
4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Stropešín 3
4.3   Úřední hodiny
čtvrtek 16.00-17.00
4.4   Telefonní čísla
725 101 445
4.5   Čísla faxu
4.6   Adresa internetové stránky
www.stropesin.cz
4.7   Adresa e-podatelny
4.8   Další elektronické adresy
obec.stropesin@seznam.cz
5.   Případné platby lze poukázat:
KB Třebíč
č.ú.20629711/0100
6.   IČ
44065507
7.   DIČ
------
8.   Dokumenty
8.1   Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty
8.5   Rozpočet
Rozpočet
9.   Žádosti o informace
10.   Příjem žádostí a dalších podání
11.   Opravné prostředky
12.   Formuláře
Formuláře
13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů - Řešení životních situací
14.   Předpisy
14.1   Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy
15.   Úhrady za poskytování informací
15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací
15.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16.   Licenční smlouvy
16.1   Vzory licenčních smluv
Vzory licenčních smluv
16.2   Výhradní licence
Výhradní licence
17.   Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.
Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.

Kontakt

Tel.: 725101445
Fax.:
E-mail: obec.stropesin@seznam.cz

Adresa:
Stropešín 3
Hrotovice
67555

Úřední hodiny:
čtvrtek 17.00-18.00hod.

Servis